Iedereen vanaf ongeveer 7 jaar kan muziek leren spelen! Concordia biedt zogenaamde introductiecursussen aan. In deze 6 weekse cursus krijgt een leerling de kans om binnen een paar weken enkele noten te leren spelen en lezen op bijvoorbeeld een klarinet of een trompet. Samen met een cd is het dan al mogelijk om een mini-concert te geven. De introductiecursussen worden gegeven door instructeurs van Concordia. Het instrument en de bladmuziek krijg je in bruikleen van de vereniging. De lessen zijn in overleg met de agenda van de instructeur en de leerling. Na deze 6 weken kun je eventueel weer een ander instrument kiezen of muziekles gaan volgen bij een vakdocent van bijvoorbeeld Stichting Vonk (of andere prive-docenten).

De lessen van de vakdocent worden gegeven middels de HaFaBra principes. HaFaBra staat voor Harmonie, Fanfare en Brassband. Tijdens de muzieklessen word je voorbereid op het spelen in een orkest. Er is dus naast de instrumentbeheersing ook aandacht voor samenspel. Deze kennis wordt getest door middel van landelijk erkende Muziekdiploma's. Deze diploma's bestaan uit een theorie en een praktijk gedeelte. Je vakdocent en Concordia helpen je bij de voorbereiding van de examens.

Als je ongeveer het niveau van het A examen hebt gehaald mag je bovendien gaan deelnemen in het opleidingsorkest van Concordia, genaamd C-Akkoord. In dit orkest leer je wat het is om met een orkest een een dirigent te spelen. Als je eenmaal je B examen hebt (of het niveau) dan moet je mee gaan spelen in het harmonieorkest van Concordia. In dit orkest is de muziek iets moeilijker en zul je merken dat het tempo van instuderen ook iets hoger ligt.Naast het B examen kun je nog gewoon doorgaan voor je C en D examen. Als je alle 4 de examens op zak hebt mag je zeer trots zijn op jezelf en ben je een hele goede muzikant!

Iedere leerling is weer anders en dat vraagt ook om maatwerk voor wat betreft opleidingen. U kunt hiervoor meer informatie krijgen via het bestuur, zie adressen

1e groep instrumentverkenning

De eerste groep leerlingen instrumentverkenning